Sale 17%

เซ็ทรวมขนม

1,394 บาท

ชีสเค้ก 1 กล่อง บราวนี่โกโก้ 1 กล่อง
คุกกี้เนย 1 กระปุก บราวนี่นม 1 กล่อง
บราวนี่ชิววี่ 1 กล่อง ชอคชิพคุกกี้ 1 กล่อง
ครัวซองชีส 2 ชิ้น ครัวซองเนยสด 2 ชิ้น
แถมเพิ่ม บราวนี่นม 1 กล่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

✅ ขนมในเซ็ท

 • บราวนี่โกโก้ 1 กล่อง
 • คุกกี้เนย 1 กระปุก
 • บราวนี่นม 1 กล่อง
 • บราวนี่ชิววี่ 1 กล่อง
 • ชอคชิพคุกกี้ 1 กล่อง
 • ชีสเค้ก 1 กล่อง
 • ครัวซองเนยสด 2 ชิ้น
 • ครัวซองชีส 2 ชิ้น
  แถมเพิ่ม บราวนี่นม 1 กล่อง

✅ รายละเอียด

 • บราวนี่โกโก้ 1 กล่อง มี 9 ชิ้น
  (ขนาด 1 ชิ้น 4.5*4.5 ซม.)
 • คุกกี้เนย 1 กระปุก 19 ชิ้น
  (น้ำหนัก 170 กรัม)
 • บราวนี่นม 1 กล่อง(เสริฟ์พร้อมครีมนม)
  (น้ำหนัก 110 ml.)
 • ชีสเค้ก 1 กล่อง (ขนาดครึ่งปอนด์)
 • ครัวซอง 1 ชิ้น (น้ำหนัก 60 กรัม)
 • บราวนี่ชิววี่ 1 กล่อง มี 4 ชิ้น
  (ขนาด 1 ชิ้น 6*8 ซม.)
 • ชอคชิพคุกกี้ 1 กล่อง มี 6 ชิ้น

🛎️ อายุหลังได้รับขนม(เก็บในตู้เย็น)
🧀 ชีสเค้ก 5 วัน
🥛 บราวนี่นม 7 วัน
🍫 บราวนี่โกโก้/ชิววี่ 2-3 อาทิตย์
🧈 คุกกี้เนย 1 เดือน
🥐 ครัวซอง 5 วัน
🍪 ชอคชิพคุกกี้ 2-3 อาทิตย์